Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Τι σημαίνει ο νόμος για την αναπαραγωγική προστασία της υγείας: 1 Ιουλίου και πέρα… Τον Απρίλιο του 2020, ο κυβερνήτης Northam υπέγραψε το […]