Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Αποστασιοποίηση, Τηλευγεία και τώρα εμβόλια! Η βοήθεια των ασθενών μας στην εποχή του COVID-19 ήταν μια πραγματικότητα για εμάς […]
Το ψήφισμα του νόμου για την προστασία της αναπαραγωγικής υγείας (RHPA) μας ώθησε να αλλάξουμε μερικά πράγματα: τώρα έχουμε το […]
Τι σημαίνει ο νόμος για την αναπαραγωγική προστασία της υγείας: 1 Ιουλίου και πέρα… Τον Απρίλιο του 2020, ο κυβερνήτης Northam υπέγραψε το […]
FCHC και COVID-19 Αυτή η σελίδα θα χρησιμοποιηθεί για οποιεσδήποτε ενημερώσεις σχετικά με τη λειτουργία μας κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης για την υγεία COVID-19 (coronavirus). […]