Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Υπεράσπιση αμβλώσεων ~ προβολή δημόσιας υποστήριξης ή σύσταση συγκεκριμένης αιτίας ή πολιτικής. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ […]