Πρόωρη έκτρωση - φροντίδα αποβολής πρώτου τριμήνου

Πρόωρη έκτρωση – φροντίδα αποβολής πρώτου τριμήνου στο Falls Church Healthcare Center στο Falls Church, VA.