Ιατρική έκτρωση [pdf]

Έντυπα ασθενών με ιατρική έκτρωση στην κλινική άμβλωσης FCHC.