Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Νεαρές γυναίκες και έφηβος άμβλωση

Young Women and Teen Abortion – how to deal with it as a parent.

#