Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Χρήσιμες πληροφορίες για τους άντρες και τις αμβλώσεις

Άνδρες και άμβλωση - οι άντρες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την άμβλωσηΗ έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει περίπου 1,000 άνδρες σε αίθουσες αναμονής κλινικών αμβλώσεων Αυτή η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν οι σύντροφοί τους είναι πρόθυμοι, οι άνδρες θέλουν περισσότερη συμμετοχή στην παροχή συμβουλών, στην ίδια τη διαδικασία, στην αίθουσα αποκατάστασης και αναζητούν περισσότερες πληροφορίες γενικά για την άμβλωση.

MenAndAbortion.com προσφέρει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την άμβλωση, τα πραγματικά, συναισθηματικά και πνευματικά, καθώς και άλλους πόρους.