Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Χρήσιμες πληροφορίες πόρων σχετικά με τους άνδρες και τις αμβλώσεις

Άντρες και έκτρωση - οι άνδρες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την άμβλωσηΈρευνα που διεξήχθη δείχνει σχεδόν 1,000 άνδρες σε αίθουσες αναμονής κλινικών αμβλώσεων. Αυτή η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν οι σύντροφοί τους είναι πρόθυμοι, οι άνδρες θέλουν περισσότερη συμμετοχή στη συμβουλευτική, στην ίδια τη διαδικασία, στην αίθουσα ανάνηψης και αναζητούν περισσότερες πληροφορίες γενικά για την άμβλωση.

MenAndAbortion.com προσφέρει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την άμβλωση, πραγματικές, συναισθηματικές και πνευματικές καθώς και άλλες πηγές.