Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Ειδική Ομάδα Άμυνας της Κλινικής της Ουάσιγκτον

Μέλος της Ειδικής Ομάδας Άμυνας της Ουάσιγκτον Κλινική, Κέντρο Εκπαίδευσης Υγείας Falls Church

#