Δείγμα φόρμας πολλών σελίδων

Αυτή η φόρμα είναι στα Αγγλικά. Ο σκοπός είναι να μεταφραστεί μια φόρμα πολλαπλών σελίδων σε διαφορετική γλώσσα από το GTranslate για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα υποβολής φόρμας.