Τέλη - αμοιβές άμβλωσης, τέλη ελέγχου των γεννήσεων και αμοιβές υπηρεσιών γυναικείου γένους στην VA

Τέλη – τέλη άμβλωσης, τέλη ελέγχου των γεννήσεων και αμοιβές για υπηρεσίες γυναικείου σώματος στην VA στο Falls Church Healthcare Center.