Τέλη - τέλη αμβλώσεων, τέλη ελέγχου γεννήσεων και τέλη υπηρεσιών gyn στο VA

Τέλη - τέλη έκτρωσης, τέλη ελέγχου γεννήσεων και τέλη υπηρεσιών gyn στο VA στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγείας Falls Church.