1. Ζητήστε ένα ραντεβού
2. Completar el papeleo para la admisión
3. Información sobre sus servicios médicos

Ολοκληρώστε τη διαδικασία αυτή:

1. Δημογραφικές πληροφορίες: para cumplir con la ley del estado de Virginia, nuestro Centro debe recopilar información demográfica sobre los pacientes que vemos. La información en este cuadro se envía a la División de registros vitales, Departamento de Salud de Virginia. Δεν παρουσιάζονται πληροφορίες για την ταυτοποίηση με αυτό.

2. Ιστορικός Ιατρός: πλήρης toda la información que pueda en esta sección. Η ευκαιρία της αναθεώρησης για την εκπαίδευση των μαθητών του χρόνου.

3. Formulario de consentimiento de υπερήχωνo (para pacientes con servicios de aborto): el Código de Virginia 18.2-76 informa que se debe realizar un ultrasonido del útero. Το Nuestro Centro απαιτεί que emita su consentimiento y establezca sus preferencias personals con respecto al ultrasonido.

4. Απορρήτου της HIPAA: παρουσιάσει ένα βιογραφικό de nuestras prácticas de privacidad en relación con su atención en nuestro Centro. Requerimos que reconozca esta política de privacidad y que le hayamos dado la opción de recibir una copia impresa al momento de su cita.

σημειώστε ότι no firmará estos formularios hasta que llegue a su cita. Cuando envíe estos formularios, los tendremos listos para su revisión y firma durante su cita.