Έντυπο συναίνεσης υπερήχων [pdf]

Έντυπο συγκατάθεσης για υπερήχους της Βιρτζίνια στο Falls Church Healthcare.