Ευχαριστώ! Ανεβάζουμε τις εικόνες της κάρτας σας στο διάγραμμα ασθενών σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 703-532-2500 εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή προβλήματα.