Λήψη της απόφασης σχετικά με την άμβλωση

Λήψη της απόφασης σχετικά με την άμβλωση στην κλινική αμβλώσεων της Falls Church Healthcare.