Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Ποιες είναι οι συνέπειες για την υγεία της βίας από τον σύντροφο;

Βία εταίρωνΚέντρο Γυναικών για την Οικογενειακή Βία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες σε κρίση.

Εθνική Γραμμή Ενδοοικογενειακή Βία / Linea Nacional sobre la Violencia Domestica – Μία κλήση καλεί άμεση βοήθεια στα αγγλικά ή τα ισπανικά, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες κάθε εβδομάδα. Διατίθενται διερμηνείς για τη μετάφραση 139 γλωσσών. www.ndvh.org

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση στο 1+(800) 799-SAFE (7233) | 1+(800) 787-3224 (TTY)