Νέα του Κέντρου Υγείας της Εκκλησίας του Φολς

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία από τη βία των συντρόφων;

Βία εταίρωνΓυναικείο Κέντρο Οικιακής Βίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες που βρίσκονται σε κρίση.

Εθνική Γραμμή Ενδοοικογενειακή Βία / Linea Nacional sobre la Violencia Domestica - Μια κλήση καλεί άμεση βοήθεια στα Αγγλικά ή στα Ισπανικά, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες κάθε εβδομάδα. Οι διερμηνείς είναι διαθέσιμοι για να μεταφράσουν 139 γλώσσες. www.ndvh.org

Η Hotline μπορεί να επιτευχθεί χωρίς χρέωση στο 1+ (800) 799-SAFE (7233) | 1+ (800) 787-3224 (TTY)